Mijn leven is een onderzoek, daar ben ik wel achter gekomen nu zo op mijn 34ste. En ik weet ook dat ik nooit een conclusie zal schrijven. Want voor mij is alles in beweging maar ik ontdek iedere dag. Nieuwsgierigheid naar wat we kunnen creëren als we het wezenlijke van het leven toe kunnen laten en binnenwereld en buitenwereld integreren is wat mij wakker houdt. Er is nog zoveel wat nog niet ontdekt, gezien of benut wordt. 

Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik anders-om wilde, van binnenuit naar buiten, in een ander tempo, intuïtief onderzoeken en creëren vanuit mijn binnenwereld en dat verbinden met de buitenwereld

Als klein meisje al ging ik naar school om die nieuwsgierigheid te voeden. Niet om (kennis) te moeten leren, ik wilde andere kinderen ontmoeten, spelen, ervaren. En vanuit daaruit leren kennen, precies andersom dus. Misschien is dat andersom precies wel typerend aan mij. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik anders-om wilde, van binnenuit naar buiten, in een ander tempo, intuïtief onderzoeken en creëren vanuit mijn binnenwereld en dat verbinden met de buitenwereld. Dat vraagt een andere structuur, ritme en know how, het vraagt wijsheid in plaats van kennis. Ik wist alleen nog niet hoe en zocht houvast in de structuur van de maatschappij die gericht is op een doel en een plan van aanpak daar naartoe met het tempo van een sneltrein en verloor mijzelf in de stroom van het leven maar niet mijn eigen leven. Er zijn moeilijkheden en inzichten (tussenstations) nodig om telkens weer op eigen benen te staan en het pad te lopen zonder te weten waar je precies gaat eindigen.  

portretten-7.jpg
Daar op dat moment kon alles naast elkaar bestaan

Zo is mijn grootste struggle ook mijn dierbaarste herinnering. Het was op een zondag ochtend dat mijn vader overleed en ik stiekem voor de laatste keer tegen hem aankroop terwijl het leven uit hem gleed. Daar op dat moment kon alles naast elkaar bestaan, het verlies, de onmacht van het loslaten, verdriet en dankbaarheid voor de levensenergie die door mijn lijf stroomde en die bij mijn vader inmiddels uit zijn lijf gestroomd was. Hij werd koud en ik was warm als nooit tevoren. 

Daar op dat moment heb ik iets heel kostbaars gekregen, de moed om echt te gaan vertrouwen op alles wat ik waarneem, niets meer buiten te sluiten. En het vervolgens ook zichtbaar te maken door er taal te durven geven, hoe spannend en ongemakkelijk dat vaak ook voelt. Ik heb ontdekt dat de energie in iemands systeem of in die van een organisatie door er taal aan te geven meer vorm krijgt en in het bewustzijn van een ander kan indalen. Magisch om te zien welke inzichten er dan ontstaan en wat voor helderheid dat geeft voor een volgende stap. Ik heb er mijn werk van gemaakt zodat ik fulltime kan ontdekken hoe je vrij beweegt naar het onbekende en alles waarneemt en meeneemt en dat als informatie gebruikt voor de volgende stap. Zo ontvouwen zich niet denkbare innovaties of levenssituaties. 

LOTTE-YOURLAB-lr_steeffleur007-640x480.jpg
 
portretten-49_vk.jpg

Ik ben
Ontdekkingen, openheid, reflectie

Wat ik nu het liefste doe
Taal geven aan de innerlijke belevingswereld, die van mij en die van een ander. Door er woorden of uitdrukkingen aan te geven worden we bewuster en kunnen we in gesprek gaan met elkaar over wat wezenlijk voor je is. Ik geniet daarvan omdat er dan van alles zichtbaar wordt en er van alles ontstaat wat onmogelijk leek. Want creatie begint binnenin ons, daar ontdek je wat essentieel voor jou leven is en hoe meer taal we eraan kunnen geven, hoe meer we van die essentie kunnen leven en realiseren.

Idéfix is voor mij
Waar de andere dimensies van het leven direct voelbaar zijn. Een plek waar je vanuit die laag kan spelen en ontdekken zodat wat er uit voortkomt ook echt hetgeen is wat jij mag gaan neerzetten (in de wereld). 

Mijn ontwakende idee
Mijn idee is nog niet heel helder. Het raakt aan openbaarder maken van mijn innerlijke belevingswereld, misschien bijvoorbeeld het delen van eigen inzichten en stukken dagboektekst uit mijn opschrijfschriftje en dan niets filteren of mooier maken dan het is. Waarbij het andere inspireert om tijd te nemen om ook naar die innerlijke belevenis te gaan en dat naar buiten te durven brengen met nieuwsgierigheid naar wat er dan ontstaat. Ik zoek nog naar de vorm.

Contactgegevens
rafflefree.nl
lotte@rafflefree.nl
06-41483780

 
Idéfix