Van “Idée fixe” naar Idéfix

 “Hoi, je kent me niet, maar wij lopen rond met hetzelfde idee”.

 2009: krijgt Kirsten een telefoontje van Anne. We ontmoeten en vinden elkaar in dezelfde visie: een idee-café waar je jezelf en anderen kunt (her)vinden in het stormachtige proces van ideeën waarmaken. Inspiratie zit in alles, maar bevlogenheid vervliegt snel. We willen een thuis voor deze ideeën maken, waar je steeds weer het spoor van beweging kunnen oppikken.

En daar zitten we dan, met een ‘idée fixe’; een hardnekkig idee dat nog geen werkelijkheid is. Niemand heeft zevenmijlslaarzen aan; niets waarover je je verwondert is in één keer neergezet. Hoewel we ons eerst blind staarden op de poortwachters van een fysieke plek - een eigen pand, vergunningen, idee-bescherming, een bedrijfsplan, financiering, help! - kunnen we niet anders dan klein beginnen:

Op een donkere herfstavond brengen we een paar vrienden samen in een knusse werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht. We openen een gesprek over ideeën die blijven sluimeren en plakken. En over wat er toch in de weg staat om die echt in handen te nemen. Wanneer we naar buiten lopen is er herkenning, opluchting en een knetterende energie. Idéfix is geboren.

Zeven jaar zal het nog duren voordat Idéfix kan landen op een eigen locatie. In het tussenliggende proces zijn we scherp waar nodig en zacht waar mogelijk. Met vallen en opstaan verbinden we ons telkens aan een nieuwe stap. We ontwikkelen onze programma’s, leren over de kracht van het delen en eren van je woord en worden zichtbaarder. Een eigen plek houden we jarenlang niet voor mogelijk. In 2016 verandert er iets: we verbeelden waar we naartoe willen, verkondigen dit vol twijfel én angst aan zoveel mogelijk mensen en gaan op zoek naar een pand. In de zomer lopen we Bloemgracht 99 in Amsterdam voor het eerst binnen en daarmee is het gelijk duidelijk: dit wordt het huis van Idéfix!

In 2017, een jaar na opening, kiest Kirsten voor een avontuur van andere aard. Het moederschap en de wens om in de natuur te wonen vragen haar volle aandacht. Anne draagt de plek inmiddels verder met een bijzonder veelzijdig team, dat weer omringd is door een groeiende community de Fixers. Wat mensen bij Idéfix verbindt, is het creatieve verlangen om te doen wat ons inspireert.

 

Idéfix is een thuis
Een voedingsbodem
waar nieuwe dingen ontstaan
Hier ben je wakker
om het vandaag helemaal te zien

Idéfix is als een golf
Een kanteling van verbeelding
naar het tastbare
Ruimte met aandacht voor je onderzoek
Bang om te vallen en toch gaan

Hier bouw je aan het nieuwe
Daar waar jij in je volledigheid
zichtbaar wordt