IDéfix In-company

Organisaties zijn wonderlijke entiteiten. Als je bedenkt dat al die mensen, voorheen nog volstrekt onbekenden voor elkaar, nu dagelijks samen iets van belang op- en uitbouwen, is iedere organisatie op zichzelf een ongelofelijke prestatie. 

Toch zijn organisaties lang niet altijd geoliede machines. In de loop der tijd kan in samenwerkingen ruis en weerstand ontstaan. Frustraties worden ingeslikt, er wordt over elkaar in plaats van met elkaar gepraat, er wordt op halve kracht gewerkt, of lang op elkaar gewacht. Vaak zijn er dan onzichtbare, maar zeer krachtige stoorzenders in werking. Dan kun je blijven zoeken naar iets dat concreet te verklaren is en snel op te lossen lijkt, maar bevindt de kern van het vraagstuk zich ergens anders.  

Met Idéfix Inc gaan we toe naar deze kern. We werken met oog voor de dynamieken in het organisatiesysteem en met oog voor het creatief potentieel van iedereen in de groep. Zo schudden we het sluimerend potentieel van het team als geheel wakker en kan ieder vanuit een eigen plek weer volop in beweging komen. 

 
 
2019-05-21 (3)_A.jpg

Oog voor het systeem

Ieder op zijn plek


Als je onder druk staat, verlies je gauw oog voor het geheel. In ieder organisatiesysteem zijn in de loop der tijd patronen ontstaan. Die patronen zijn vaak aan het oog onttrokken en blokkeren het vermogen om op een creatieve en blijvende manier tot groei te komen. Zo kan het zijn dat iedereen zijn positie kent, maar toch vaak van zijn plek gaat om iets voor een ander op te lossen. Die patronen maken dat je regelmatig beseft dat er iets niet klopt, maar je vinger er niet achter krijgt.

Vanuit Idéfix In-company hebben we oog voor het hele systeem en kennen we de systemische wetmatigheden van teams. Daarmee in strijd handelen veroorzaakt ruis; ermee in lijn handelen creëert een steady flow.

Zodra iedereen weer op zijn plek is in het geheel kan ieder weer floreren in het licht van het doel van de organisatie. Samen iets van belang in de wereld brengen, vanuit helderheid over ieders rol en kracht.

 
 
Met opgeruimde geest met elkaar te kunnen werken aan de invulling van de verandering.
 
 
2019-05-21 (6)_A2.jpg

oog voor CREATIEF POTENTIEeL

Het team in creatie

Overal in de organisatie leven relevante ideeën en is creatief potentieel aanwezig om het geheel beter te maken. Zodra de ruis is opgelost en iedereen zich op zijn plek voelt in het team, ontstaat er lucht en ruimte. Zo kan creativiteit naar de oppervlakte te komen en komt de weg vrij voor in-novatie, letterlijk krachtige vernieuwing van binnenuit. In plaats van je als team te wapenen tegen verandering, geef je die verandering met elkaar vorm. Ideeën durven gedeeld te worden en er is een aanstekelijke inspiratie en nieuwsgierigheid.

Aandacht voor creatief potentieel creëert ook meer ruimte voor verschil. Voor speelsheid en discipline; bescheidenheid en trots, hard werken en oogsten, ratio en intuïtie, etc. Op die manier wordt de kleurrijkheid en wijsheid van ieder in de groep benut. Iedereen wordt zichtbaar; precies daarin schuilt de kracht. Zodra de kracht van de som der delen loskomt, maakt een team indrukwekkende groeiprocessen door.

 
 

 
 

Aan de slag

Zodra we aan de slag gaan met een team of organisatie, gieten we niet alles aan het begin in beton. Wel bepalen we alvast de balans tussen enerzijds werken aan de sociale dynamiek en anderzijds werken aan het waarmaken van creatief potentieel. Slaat de balans naar een van de twee uit, of is de wens met beiden te werken? Dat stemmen we nauwkeurig af met de opdrachtgever.

 
 

Met oog voor het organisatiesysteem
Allereerst gaan we terug naar de kern. Zo ontdekken we de angel die voor een herhaling van het patroon zorgt, alvorens in de richting van een oplossing te bewegen. Door stil te staan bij wat nog aandacht vraagt en waarom dit lange tijd verandering heeft geblokkeerd, opent zich een vrije ruimte naar de toekomst. We herijken ieders rol in het geheel. Zo komt ieder weer op z’n plek. Talent, eigenaarschap en leiderschap kan vervolgens op de juiste plek worden ingezet. Het resultaat is krachtig: de ruis lost op, er ontstaat een team vol veerkracht en verbondenheid.

Werkvormen: teamopstelling, organisatieopstelling, team in dialoog, deelvormen, storytelling

Met oog voor het creatief potentieel
Zodra iedereen zich op zijn plek voelt in het nastreven van een gezamenlijke visie, kan ieders potentieel volop naar buiten. Onder onze begeleiding wordt een concrete visie voor de nabije toekomst zichtbaar; een perspectief waar iedereen zichzelf in herkent. We maken concreet welke mijlpaal op korte termijn prioriteit heeft. Het resultaat is een grotere teamspirit, omdat ieder vanuit eigenheid toewerkt naar een gemeenschappelijk doel. We maken zichtbaar wat ieders aandeel is en hoe de onderlinge lijnen lopen. Het team is wakker.

Werkvormen: verbeelding, design thinking, visie-ontwikkeling, opstelling visie-realisatie, storytelling, initiative mapping

 
 
 
Idéfix Inc.png
 
 
47232259_205108580417937_6744039975858319771_n.jpg

Maak het begin


Het begin wordt gemaakt vanuit een vraagstuk, probleem, of wens vanuit de organisatie. We verscherpen de vraag in een eerste gesprek en ontwerpen vervolgens een traject op maat. De duur daarvan verschilt; van een teammiddag tot een traject van verschillende maanden; we doen wat nodig is. In een langer traject werken we meestal een paar keer afwisselend met de leidinggevende en het team. Daarbij bepalen we nauwkeurig de de balans tussen enerzijds werken aan de dynamiek en anderzijds werken aan het waarmaken van creatief potentieel.

Wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Dat bespreken we graag vrijblijvend.

 
 

 
 

Wat anderen zeggen…

 

Arco Bregman, managing partner Youngworks:

“Anne heeft ons bij Youngworks geholpen met het in beweging zetten van onze droom. Door ruimte te creëren voor ieders verlangen en frustraties. Waardoor het eerst even kraakt en de hoop verliest dat we überhaupt ergens naartoe op weg zijn. Dat is nodig om in latere sessies met opgeruimde geest met elkaar te kunnen werken aan de invulling van de verandering. Dan blijken de individuele dromen, gedeelde dromen. De energie gaat stromen en het enthousiasme groeit.

Anne slaagt erin om de droom te bewegen en te concretiseren tot doen. Dat het uiteindelijk lijkt alsof het toch helemaal vanzelf gaat, zegt iets over Anne. 

Over hoe sterk en krachtig Anne is als moderator in dit soort sessies. Zij heeft ons leren durven dromen en hoe de droom uit te werken met concreet doen.

 Wij bouwen nu als team verder aan onze droom. Met ons hoofd in de wolken en voeten op de grond.”