filosofie

Als alle mensen zouden doen waar ze voor bedoeld zijn, zou het beter gaan met de wereld. In deze gejaagde tijd komen prille en persoonlijke ideeën maar al te vaak tot stilstand. Inspiratie vervliegt, of twijfels steken de kop op. Velen van ons zijn daardoor niet op hun plek, waardoor het geheel niet meer klopt. Idéfix is ontstaan uit het verlangen om gehoor en gestalte te geven aan slapende ideeën.

 Slapende ideeën liggen niet in de buitenwereld te wachten, maar liggen in ons besloten. Ze zijn hoogstpersoonlijk en fluisteren ons steeds weer toe. We kunnen naar deze ideeën leren luisteren: het gaat daarbij niet om vinden wat we willen doen, maar durven toegeven aan wat we diep van binnen al weten. Zo kunnen ideeën uitgroeien tot initiatieven. Een eigen hoedenwinkel openen, een biografie schrijven over je legendarische overgrootvader, een plek in die prachtige organisatie, elke dag op je blote voeten in een atelier - niets is te gek, tenzij je dat jezelf voorhoudt.

 Het magische is dat als je je werkelijk met jouw idee verbindt, het voor jou gaat werken. Dan brengt het je gaandeweg naar jouw plek; daar waar je volledig zichtbaar durft te zijn. Het is nooit te laat om toe te geven aan wat je echt wil doen. Bij Idéfix maak je dat begin. Zo kom je in beweging met wat je het liefste doet.

hoofdveer.jpg
24a59a66a5b40709994bcc0da323ccad.jpg
 
Arrows_03.png


Oorsprong

 “Hoi, je kent me niet, maar wij lopen rond met hetzelfde idee.” Anne belt Kirsten in 2009. We vinden elkaar in dezelfde visie: Idéfix zou het eerste idee café worden van de stad, waar je jezelf en anderen kunt (her)vinden in het stormachtige proces van idee-ontwikkeling. Inspiratie zit in alles, maar bevlogenheid vervliegt snel. Bij Idéfix zou je steeds weer het spoor van beweging kunnen oppikken. Maar: wat we voor ons zagen was nog een ‘idée fixe’; een hardnekkig idee dat nog geen werkelijkheid was. 

 Niemand heeft zevenmijlslaarzen aan. Niets waarover je je verwondert is in één keer neergezet. In de ontwikkeling van Idéfix hebben wij vooral geleerd om klein te beginnen. We moeten voorbij aan poortwachters (een vast pand, vergunningen, financiering, patenten, bedrijfsplan, help!) en beginnen klein. Op een donkere herfstavond brengen we een paar vrienden samen in een knusse werfkelder aan de Oudegracht in Utrecht. We openen een gesprek over ideeën die blijven sluimeren en plakken. En over wat er toch in de weg staat om die echt in handen te nemen. Er is herkenning, opluchting en een knetterende energie als we naar buiten lopen. Het zou nog 7 jaar duren voordat Idéfix kan landen op een eigen locatie. In de tussentijd ontwikkelen we onze programma’s en leren we over de kracht van het delen van je woord. Met vallen en opstaan verbinden we ons telkens aan een nieuwe stap, delen die met anderen en gaan dan ook. In dat proces zijn we scherp waar nodig en zacht waar mogelijk.

Eind 2017, een jaar na opening op de Bloemgracht, kiest Kirsten voor een nieuwe weg. Anne draagt de plek inmiddels verder met een bijzonder veelzijdig team. Wat ons verbindt is het creatieve verlangen om te doen wat ons inspireert. Meer weten? Lees alle persoonlijke verhalen van het team.

 
Hoofdfoto.jpg
 
 

Proces

We zien het waarmaken van ideeën en daarmee het uiting geven aan wie je bent niet als een lineair proces. Het is een continue beweging van ontdekken, verbinden en waarmaken. Deze beweging zetten we in gang in onze programma’s en voeden we met onze events. Aan de Bloemgracht is ruimte voor ontmoetingen en verhalen die prikkelen en kun je werkelijk aan de slag in de Werkplaats.

 
Lemniscaat_03.png

ONTDEKKEN - Verken je verlangen
Er zijn momenten in het leven waarop je verlangt naar een helder idee van waar je naartoe wilt. Welke rol wil jij innemen en op welke plek? Als je innerlijke geweten je toefluistert dat je niet op je plek bent is het tijd om ruimte te maken voor wat eerder nog niet mogelijk leek. Inspiratie zit in alles; door wakker te zijn en een gevoeligheid te ontwikkelen voor wat voor jou klopt, wordt zichtbaar wat jij tot uitdrukking wil brengen in de buitenwereld.

VERBINDEN - Durf te delen
Door je wens kenbaar te maken word je zelf vollediger zichtbaar. Deze beweging van binnen naar buiten is een van de meest kwetsbare in het proces, maar tegelijkertijd de meest noodzakelijke. Als je deze stap wil vermijden of uitstellen mis je een grote kans, namelijk om je idee in verbinding met anderen te (laten) verrijken, tastbaarder te maken en nieuwe mogelijkheden te herkennen. Alleen de beweging van binnen naar buiten maakt je idee levensvatbaar.

WAARMAKEN - Vind je ritme
In het realiseren van je idee zijn er veel dingen die je ritme kunnen verstoren en die je moet overwinnen. Hoe doe je dat? Hoe ga je om met tegenslagen en hoe blijf je onderweg trouw aan jezelf? Soms vraagt het om je grenzen te verleggen en soms juist om grenzen te stellen. Vind jouw ritme en het vertrouwen om te kunnen blijven waarmaken.