IDéfix Inc

Organisaties zijn wonderlijke entiteiten. Als je bedenkt dat al die mensen, voorheen nog volstrekt onbekenden voor elkaar, nu dagelijks samen iets van belang op- en uitbouwen, is iedere organisatie op zichzelf een ongelofelijke prestatie. 

Toch zijn organisaties lang niet altijd geoliede machines. In de loop der tijd kan in samenwerkingen ruis en weerstand ontstaan. Frustraties worden ingeslikt, er wordt over elkaar in plaats van met elkaar gepraat, er wordt op halve kracht gewerkt, of lang op elkaar gewacht. Vaak zijn er dan onzichtbare, maar zeer krachtige stoorzenders in werking. Dan kun je blijven zoeken naar iets dat concreet te verklaren is en snel op te lossen lijkt, maar bevindt de kern van het vraagstuk zich ergens anders.  

kleurenbeeld.jpg
 

Met Idéfix Inc gaan we toe naar deze kern. We werken met oog voor de sociale dynamieken in het organisatiesysteem en met oog voor het creatief potentieel van iedereen in de groep. Zo schudden we het sluimerend potentieel van het team wakker en kan ieder vanuit een eigen plek weer volop in beweging komen. 

We gieten niet alles aan het begin in beton, maar bepalen wel de balans tussen enerzijds werken aan de sociale dynamiek en anderzijds werken aan het waarmaken van creatief potentieel. Slaat de balans naar een van de twee uit, of is de wens met beiden te werken? Dat stemmen we nauwkeurig af met de opdrachtgever.

OOG VOOR HET SYSTEEM

Ieder op zijn plek

Als je onder druk staat, verlies je gauw oog voor het geheel. 

In ieder organisatiesysteem zijn in de loop der tijd patronen ontstaan. Die patronen zijn vaak aan het oog onttrokken en blokkeren het vermogen om op een creatieve en blijvende manier tot groei te komen. Zo kan het zijn dat iedereen zijn positie kent, maar toch vaak van zijn plek gaat om iets voor een ander op te lossen. Die patronen maken dat je regelmatig beseft dat er iets niet klopt, maar je vinger er niet achter krijgt. 

Vanuit Idéfix Inc hebben we oog voor het hele systeem en kennen we de systemische wetmatigheden van teams. Daarmee in strijd handelen veroorzaakt ruis; ermee in lijn handelen creëert een steady flow.  

Zodra iedereen weer op zijn plek is in het geheel kan ieder weer floreren in het licht van het doel van de organisatie. Samen iets van belang in de wereld brengen, vanuit helderheid over ieders rol en kracht.  

 
2019-05-21 (3)_A kopie.jpg
 
2019-05-21 (7)_A kopie.jpg
 

OOG VOOR HET CREATIEF POTENTIEEL 

Ieder volop in beweging

We zien om ons heen een groeiend verlangen om meer van jezelf tot uitdrukking te durven brengen op het werk. En daarmee ook meer betekenis en vorm te geven aan de prestatie van de organisatie. OF: Om meer betekenis en vorm te kunnen geven aan de prestatie van de organisatie is het van essentieel belang dat mensen meer (genoeg?) van zichzelf tot uiting kunnen brengen op hun werk. Overal in de organisatie leven mensen met relevante ideeën en is creatief potentieel aanwezig om het geheel beter te maken. Pas als iedereen zich vertrouwd en op zijn plek voelt in het team, wordt dit potentieel volop benut. 

Vanuit Idéfix Inc bouwen we mee aan een verbonden werkcultuur waarin iedereen zichzelf tot uitdrukking durft te brengen. Waarin je je niet hoeft te verschuilen en juist volop betekenis kan geven aan je omgeving. Deze verbondenheid leidt tot veerkracht, waardoor het team beter onvoorspelbare gebeurtenissen aankan. Verbondenheid leidt ook tot daadkracht, waardoor de weg vrijkomt voor in-novatie, letterlijk krachtige vernieuwing van binnenuit. Zo durven ideeën gedeeld te worden en is er een aanstekelijke inspiratie. Zodra de kracht van de som der delen loskomt, maken organisaties indrukwekkende groeiprocessen door.  

Idéfix inc.jpg

Aan de slag

Met oog voor het systeem
Met behulp van systemisch werk pikken we signalen onder de oppervlakte op. Dit kan onder andere in de vorm van een organisatieopstelling, of storytelling. Allereerst gaan we terug naar de kern. Zo ontdekken we de angel die voor een herhaling van het patroon zorgt, alvorens in de richting van een oplossing te bewegen. Door stil te staan bij wat nog aandacht vraagt en waarom dit lange tijd verandering heeft geblokkeerd, opent zich een vrije ruimte naar de toekomst. Keer op keer staan we versteld van dit fenomeen. Talent, eigenaarschap en leiderschap kan vervolgens op de juiste plek worden ingezet. We herijken ieders rol in het geheel. Zo komt ieder weer op z’n plek. Het resultaat is krachtig: de ruis lost op, er ontstaat een team vol veerkracht en verbondenheid.

Werkvormen: teamopstelling, organisatieopstelling, team in dialoog, deelvormen, storytelling


Met oog voor het creatief potentieel
Zodra iedereen zich op zijn plek voelt in het nastreven van een gezamenlijke visie, kan ieders potentieel volop naar buiten. Onder onze begeleiding wordt een concrete visie voor de nabije toekomst zichtbaar; een perspectief waar iedereen zichzelf in herkent. We maken concreet welke mijlpaal op korte termijn prioriteit heeft. Het resultaat is een grotere teamspirit, omdat ieder vanuit eigenheid toewerkt naar een gemeenschappelijk doel. We maken zichtbaar wat ieders aandeel is en hoe de onderlinge lijnen lopen. Het team is wakker.

Werkvormen: verschillende verbeeldingstechnieken, design thinking, visie-ontwikkeling, opstelling in visie-realisatie, storytelling, initiative mapping.

 


Maak het begin
Het begin wordt gemaakt vanuit een vraagstuk, probleem, of wens vanuit de organisatie. We verscherpen de vraag in een eerste gesprek en ontwerpen vervolgens een traject op maat. De duur daarvan verschilt; van een teammiddag tot een traject van verschillende maanden; we doen wat nodig is. In een langer traject werken we meestal een paar keer afwisselend met de leidinggevende en het team. Daarbij bepalen we nauwkeurig de de balans tussen enerzijds werken aan de sociale dynamiek en anderzijds werken aan het waarmaken van creatief potentieel.

Wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Dat bespreken we graag in een vrijblijvend gesprek:

 
Met opgeruimde geest met elkaar te kunnen werken aan de invulling van de verandering.

“Wat doe je als je als bedrijf veel potentie hebt, maar het idee hebt dat het er niet goed uitkomt? Als je twijfelt of de bekende weg, nog wel de juiste is. Voor jezelf, het bureau en de klanten. Als je wilt breken met oude werkwijze en gewoonten maar nog niet het bewijs hebt dat iets nieuws beter werkt? 


Als je wilt transformeren, maar niet weet wat er nodig is. Of verschuilt achter het argument dat je het er eigenlijk te druk voor hebt, of denkt dat het wel vanzelf gaat. 


Praat dan eens met Anne. Zij heeft ons bij Youngworks geholpen met het in beweging zetten van onze droom. Door ruimte te creëren voor ieders verlangen en frustraties. Waardoor het eerst even kraakt en de hoop verliest dat we überhaupt ergens naartoe op weg zijn. Dat is nodig om in latere sessies met opgeruimde geest met elkaar te kunnen werken aan de invulling van de verandering. Dan blijken de individuele dromen, gedeelde dromen. De energie gaat stromen en het enthousiasme groeit. Anne slaagt erin om de droom te bewegen en tot concretiseren tot doen. Dat het uiteindelijk lijkt alsof het toch helemaal vanzelf gaat, zegt iets over Anne. 

Over hoe sterk en krachtig Anne is als moderator in dit soort sessies. Zij heeft ons leren durven dromen en geleerd hoe de droom uit te werken met concreet doen.

 Wij bouwen nu als team verder aan onze droom. Met ons hoofd in de wolken en voeten op de grond”

- Arco Bregman, managing partner Youngworks