Back to All Events

Verbindingsdiner

< terug naar Events

Verbindingsdiner

Donderdag 31 januari 2019
19.00 - 22.30 uur
Idéfix, Bloemgracht 99

46a511d622451e4f86495fbf71c5ef59.jpg

Tijdens het Verbindingsdiner exploreren we hoe het is gesteld met onze relaties op de werkvloer en hoe we kunnen bijdragen aan een verbonden werkcultuur.

We zien om ons heen een groeiend verlangen om meer van jezelf tot uitdrukking te durven brengen op het werk. En daarmee ook meer betekenis en vorm te geven aan de prestatie van de organisatie. Daarvoor is een verbonden, voedende werkcultuur nodig. Een voedende werkcultuur ontstaat wanneer de relaties op de werkvloer verbeteren. Maar hoe doe je dat? En wat kom je daarin tegen? Dat onderzoeken we met elkaar tijdens een driegangen verbindingsdiner.

Tijdens dit verbindingsdiner komt per gang een verschillend thema aan bod:

> verbinden: we wisselen verhalen uit en spreken uit wat er nú speelt. Dat vraagt openheid; het durven delen van wat vloeiend gaat en wat niet.

> ontdekken: we verhelderen voor ieder persoonlijk hoe een voedende omgeving eruit zou zien en maken de onderlinge overeenkomsten tastbaar. Wat is een voedende omgeving voor jou? Hoe ziet dat eruit? Wat kan je daar, wat mag je daar laten zien? Wat heb je nodig van de ander, van de relatie, van de omgeving om je uit te kunnen spreken? Zijn er nog functietitels? Hoe is iedereen daar op z’n plek zonder in een rol vast te zitten?

> waarmaken: we maken een vertaalslag van ontdekken naar het daadwerkelijk integreren. Wat betekent dit nu voor mij? Wat vraagt dat van mij en hoe ga ik dat zichtbaar maken?


We organiseren deze diners voor 8 - 12 gasten. Prijs per persoon: € 55

Deze diners zijn op uitnodiging. Wil je tijdens één van de volgende edities aanschuiven? Of wil je verkennen wat dit diner kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact op met Anne:

Onze verwondering
Organisaties zijn wonderlijke entiteiten. Als je bedenkt dat al die mensen, voorheen nog volstrekt onbekenden voor elkaar, nu dagelijks samen iets van belang op- en uitbouwen, is iedere organisatie in zichzelf een ongelofelijke prestatie. 

Alleen, in het dagelijkse werk zijn er vaak allerlei triggers waardoor die flow kan stokken. Wij zien daarin een gelaagdheid; onderliggend aan die triggers huist vaak een gevoel van niet verbonden zijn. Dat is niet gek in een tijd als deze waarin we snel overprikkeld raken door externe indrukken, eisen en aannames; daarin raken we haast ongemerkt uit verbinding met onszelf en met elkaar. Zo sijpelt de veerkracht en creativiteit weg, val je in herhaling en ga je je beschermen tegen verandering, in plaats van die zelf vorm te geven.  

Een verbonden organisatie leeft
Overal in de organisatie leven mensen met relevante ideeën en is creatief potentieel aanwezig om het geheel beter te maken. Pas als iedereen zich vertrouwd en op zijn plek voelt in het geheel, wordt dit potentieel volop benut. Idéfix bouwt mee aan een verbonden werkcultuur waarin iedereen zichzelf tot uitdrukking durft te brengen. Waarin je je niet hoeft te verschuilen, zodat je betekenis kan geven aan je omgeving. Verbondenheid leidt tot veerkracht, waardoor het team beter onvoorspelbare gebeurtenissen aankan. Verbondenheid leidt ook tot daadkracht, waardoor de weg vrijkomt voor in-novatie, letterlijk krachtige vernieuwing van binnenuit.

Anne.jpg
Lotte.jpg

Initiators: Anne Vries en Lotte Freeve

Anne is socioloog, coach en medeoprichter van Idéfix. Ze creëert verschillende events en langlopende programma’s en brengt zo individuen en teams in beweging met wat ze het liefste doen.

Lotte bouwt aan een zinvolle, menswaardige omgeving. Een gemeenschap, team of omgeving die wél werkt vraagt om ont-dekking. Zodat we de (individuele) mensen weer volledig kunnen zien en er zichtbaar wordt wat er daadwerkelijk speelt en hoe zich dat verhoudt tot elkaar.

Earlier Event: January 25
Dreamtime
Later Event: February 3
Fixers Brunch